Luontokasvatus

4H-yhdistys tukee lasten ja nuorten luontokasvatusta järjestämällä erilaisia luontoaiheisia teemakerhoja, metsäpäiviä ja luontokursseja. Luontoon liittyvällä toiminnalla vahvistetaan lasten ja nuorten luontosuhdetta, opetellaan erätaitoja ja nautitaan luonnon vaikutuksista.

4H:n ympäristö-, metsä- ja luontotoiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten luontotuntemuksen
parantaminen, kiinnostuksen lisääminen luonnonvara-alan ammatteja kohtaan ja luonnonvara-alan ympärivuotisen yrittäjyyden edistäminen.