Meille Töihin

Ysit töihin

Ysit töihin -toiminta

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.


4H:n avulla Ysit töihin

Joka vuosi noin 50 000 nuorta päättää peruskoulun. Tuolloin vastuun ottaminen omasta elämästä tulee

ajankohtaiseksi ja lyhytkin työkokemus on tässä vaiheessa erityisen tärkeä. 

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja

tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään

kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.


Onnistunut kesätyökokemus 16-vuotiaana vahvistaa nuoren uskoa selviytymiseen työelämässä.

Ensimmäinen työpaikka avaa tietä seuraavalle ja samalla on mahdollisuus jättää nuorelle muistijälki,

että oma kunta on hyvä paikka tehdä työtä ja yrittää. Kesätyötä voivat toiminnan kautta nuorille tarjota

yritykset, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. Työnantajia voi askarruttaa mm. nuoren osaaminen, perehdytys ja

lainsäädäntö. Heille tarjotaan tukea ja kannustusta alaikäisten työllistämisessä Ysit töihin -toiminnan

kautta.


Toiminnan tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat kunta ja koulut. Paikalliset 4H-yhdistykset

kouluttavat 9.-luokkalaisille Ajokortti työelämään - koulutuksen osana opinto-ohjaajan tunteja.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa työnhaku ja työelämän pelisäännöt sekä työntekijän oikeudet ja

velvollisuudet.


4H:n unelma on, että jokainen 9. luokan päättävä saa kahden viikon työkokemuksen tai työllistää itsensä

4H-yrittäjänä.  4H-yhdistykset tukevat nuoria työpaikkojen hankinnassa sekä viestivät

paikkakunnalla nuorten työllistämisen tärkeydestä. Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt

ja kotitaloudet. 4H-yhdistykset tarjoavat myös lisäkoulutusta nuorille, mm. 4H-yritys- ja Työt alkavat -koulutuksia. Nuoret voi ottaa töihin myös paikallisen 4H-yhdistyksen kautta. Toiminnassa seurataan nuorten sijoittumista kesätyöhön ja kootaan palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

Ysit töihin -toimintaa toteutetaan jo 124 kunnan alueella.

Lukuvuonna 2021–2022 kesätöitä sai 10 720

yhdeksäsluokkalaista, eli 67 prosenttia toiminta-alueen nuorista.


Ysit töihin -hankkeen toteuttaa 4H-järjestö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.