Tietoa meistä

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on tukea nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä, käytännöntaitojen omaksumista sekä oman elämän hallintaa. Osallistumalla 4H-toimintaan nuoret oppivat sosiaalisia taitoja, arkielämässä pärjäämistä, kätevyyttä, kansainvälisyyttä ja yritteliäisyyttä.

Alajärven 4H-yhdistys tarjoaa lapsille ja nuorille kerho-, kurssi- ja leiritoimintaa, kouluttaa työelämään, tarjoaa työpaikkoja ja mahdollisuuden kokeilla myös yritystoimintaa. Lapset ja nuoret oppivat osallistumaan, vaikuttamaan sekä saavat erilaisia tietoja ja taitoja.

Alajärven 4H-yhdistys on perustettu vuonna 1927 ja toimii aktiivisesti koko Alajärven alueella.

  • 4H-järjestönä uskomme menestykseen, jonka perustana ovat innostavat ihmiset ja laadukas toiminta.
  • Ajattelemme, että lasten ja nuorten hyvinvointia viedään parhaiten eteenpäin yhteistyössä. Haluamme olla kiinnostava ja yhteistyökykyinen kumppani.
  • Positiivinen ja vetovoimainen järjestö on tavoitteemme, johon sitoudumme kaikessa toiminnassa rakentamalla yhteistä positiivista tapaa viestiä ja toimia.