Jäkälät ja sammalet

Naavat on helppo erottaa muista jäkälistä siinä, että niiden keskellä kasvaa joustava puhtaan valkoinen säie, jollaista muissa niitä muistuttavissa jäkälissä ei ole. Toisin kuin monien muiden jäkälien, naavojen väri ei kasvukauden kestäessä muutu.

 

Naavalajeja on satoja. Suomessa katsottiin 1951 kasvavan 34 naavalajia, mutta nykyisen käsityksen mukaan vain 12.

 

Naava on herkkä ilmansaasteille. Se saa ravintonsa suoraan ilmasta ja sadevedestä, koska sillä ei ole juuria. Naava on merkki puhtaasta ilmasta.

Vinkki retkeilijälle:

Rahkasammal on monimuotoinen luonnontuote ja hyötykasvi. Kansanlääkinnässä kuivattua rahkasammalta on käytetty muun muassa haavojen hoitoon ja verenvuodon pysäyttämiseen. Sammalmätäs kelpaa myös juomaveden lähteeksi ja vessapaperiksi!

 

Lisää eri naavalajeista: https://fi.wikipedia.org/wiki/Naavat

 

Myös tietoa metsiemme sammalista: https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Documents/Metsiemme_sammalia_opasvihko.pdf

 

Monimuotoisuudesta: http://www.luontoliitto.fi/materiaalit/verkkojulkaisut/monimuotoisuus.pdf