Metsän eläimet

Suomen metsissä asustaa lukematon määrä hyönteisiä, kuten perhosia, pistiäisiä, kärpäsiä, luteita, kotiloita ja kovakuoriaisia sekä lisäksi hämähäkkejä ja muita pieneliötä joita löytyy maaperästä tähtitieteellinen määrä. Kaikilla niillä on oma tärkeä tehtävänsä luonnon tasapainon säilyttymisessä.

Suomen luonnosta löytyy myös isompiakin eläimiä, kuten riistaa. Riista liikkuu laajoilla alueilla ja tarvitsee erilaisia elinympäristöjä ja ravintoa eri vuodenaikoina. Tehokkain ja pitkävaikutteisin tapa hoitaa riistaa onkin sen elinympäristöjen säilyttäminen, kunnostaminen ja uusien ympäristöjen luominen. Riistakohteilla suositaan metsän peitteisyyttä ylläpitäviä pienipiirteisiä hakkuita.

Eli siis riistanhoidollisia keinoja ovat riistaeläinkantojen sääntely, riistaeläinten elinolosuhteiden turvaaminen ja niiden parantaminen.

Riistanhoito: https://riista.fi/riistatalous/luonnon-ja-riistanhoito/

Petoeläimet metsissämme: https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/elaimet/petoelaimet/

NIsäkkäiden ääniä:

https://suomenluonto.fi/tag/nisakkaiden-aania/