Luonnon talviseuranta

Lumen ja jään havaintoja voidaan käyttää ilmastonmuutoksen tutkimisessa, mutta myös tulvaennusteiden laatimisessa, kattojen lumikuorman arvioinnissa ja turvallisuustilanteista tiedottamisessa.

Talviseuranta on suunnattu kaikille talviluonnosta kiinnostuneille. Havaintoja voi ilmoittaa sekä yksittäinen henkilö että ryhmä, kuten koululuokka, perhe tai työporukka.

Lumensyvyyttä voidaan mitata aivan tavallisella mittatikulla, tai sitten automaattimittarilla.

Ohjeet lumen syvyyden ja lumikuorman mittaukseen: http://talviseuranta.fi/lumi-ja-jaa/

Lumijälkien tunnistaminen:

https://riista.fi/wp-content/uploads/2013/04/Lumijalkien_tunnistaminen.pdf