Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta käyttää aluetta, sen omistajasta tai haltijasta riippumatta. Jokamiehenoikeuksia käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä vaan täytyy mennä sille määriteltyjen rajojen mukaan.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

 

Saat

 

●Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)

●Oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)

●Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia

●Onkia ja pilkkiä

●Kulkea vesistössä ja jäällä

 

Et saa

 

●Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle

●Häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä

●Kaataa tai vahingoittaa puita

●Ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta

●Häiritä kotirauhaa

●Roskata

●Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa

●Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia

 

Tehtävä: Jos löydät kuntoradalta kauniin kiven, saatko viedä sen kotiin?

 

Vastaus: Et saa, mitään maa-ainesta ei saa viedä mukanaan.

 

Kappale jokamiehen oikeuksista:

https://www.youtube.com/watch?v=FbzFobdEc1A

Lisää jokamiehenoikeuksista (vaihtoehtoja eri kielellä): http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Esitteet/Jokamiehenoikeudet_esite(4450)